Centre Cultural Aeronàutic a l'Aeroport Barcelona - El Prat

.

Client
AENA. Plan Barcelona.
Iberinsa & Taller de Ingenieria Ambiental sl (UTE)
Dates
2003 - 2009 | (A) - (B) - (E)-(DO)
Architects 
Berta Barrio, Sergi Godia,  Eloi Juvillà
Architectural  and Consultant Team
Sergi Lois (Architects), Benedicto Gestió de projectes SLP (Quantity surveyor), Static SA (Structures), Imogep SA (Engineers)
Construction Team
Plan Barcelona 
Dragados SA  (Construction Company)
Photographs by
Adrià Goula
Construction Cost
4.209.060 €
Area
3.200 m2 (Building) + 1000 m2 (Ext)


Awards
First Prize Mostra d'Arquitectura Catalana. Barcelona. 2014
/ The Aeronautical Cultural Centre is located at El Prat de Llobregat (Barcelona Airport) within the business park surrounded by industrial buildings linked to the airport terminals.The Cultural Centre is a building and also a Hangar. It’s designed to host, display and repair aircraft from the World War II and the Spanish Civil War. Furthermore, it is also designed to host aeronautical business events, presentations and discussions of developments. The Cultural Centre is a multipurpose building where public uses (recreational and cultural) are mixed with trade and economic ones.


This project explores the types and construction systems of hangars and ancient aircraft. It mixes the past with the present, the ancient and the new. The outer concrete skin is continuous. The skeleton is made by a spectacular steel structure designed to support the weight of hanged aircraft. The roof is made of steel sheet which reminds of the early aircraft.

With 3,200 m2 the functional layout is similar to an aircraft hangar. The building has two zones. In zone 1 we find the great showroom with real aircraft and a restoration workshop that has direct access from the outside. The first floor is part of the exhibition tour and also works like a viewpoint over the great showroom. Zone 2 contains the administration area and the auditorium.The façade, where the main entrance is located, is raised to look like a plane taking off.The steel structure is what catches your eye first at indoor space. It is divided in two large areas. The first floor is built with a huge truss beam with a span of 45m in order to avoid adding pillars on the ground floor.

Indoor space gets a lot of natural light. A thin skylight goes round the perimeter of the building. In the central areas different deck levels provide indirect light through large skylights.

Concrete panels are placed at different levels to break the flatness and to create a play of light and shadows that varies throughout the day and provides texture to the facade. This outer skin is typical of industrial use. 
El Centre Cultural Aeronàutic està situat dins l’àmbit del parc empresarial aeronàutic de l’aeroport de Barcelona, al Prat de Llobregat, davant de la Terminal  Corporativa d’Aena . L’objectiu de l’edifici és convertir-se en el punt de  referència i  trobada dels experts en aeronàutica on poder presentar les novetats del sector i acollir  esdeveniments culturals associats al mon aèri en general. Les àrees expositives i de taller responen a la voluntat de convertir-se, també, en un espai  lúdic i educatiu. Museu -  Hangar. L’edifici, de planta rectangular, cerca una imatge similar a la del hangar. La pell exterior de panells de formigó prefabricat a diferents plans trenca la planeitat de la façana i genera un  joc d’ombres que varia al llarg del dia. En el punt on es troba l’accés principal, el volum de formigó s’aixeca com el morro d’un avió de forma que permet observar els avions exposats a l’interior i actuar de reclam. Llum Natural a l’interior. Les cobertes de xapa metàl•lica corrugada (en referència als primers avions que van utilitzar aquest material) estan refoses respecte la façana de formigó de forma que, a l’interior, la llum entra rasant a les parets al llarg de tot el perímetre del edifici. Les diferents lluernes de la coberta proporcionen llum difusa i homogènia en l’interior, òptima per a la observació dels elements exposats... Construcció en sec.  La estructura metàl•lica de les cobertes, amb distàncies de 30m, està dissenyada per a suportar el pes dels avions penjats i generar amplis espais expositius.  L’edifici diposa, a més de la sala d’exposicions d’avions amb exemplars reals, d’un taller de restauració  amb accés directe des de l’exterior, un altell des d’on observar els avions, una  gran sala d’actes i l’administració  i magatzems del centre. La façana es de panells de formigó prefabricat col•locats a diferents profunditats per crear un joc d’ombres al llarg del dia.
El Centro Cultural Aeronáutico está situado dentro del ámbito del Parque Empresarial aeronáutico del Aeropuerto de Barcelona, El Prat de Llobregat, ante la Terminal Corporativa de Aena. El objetivo del edificio es convertirse en el punto de referencia y encuentro de los expertos en aeronáutica donde poder presentar las novedades del sector y acoger eventos culturales asociados al mundo aéreo en general. Las áreas expositivas y de taller responden a la voluntad de convertirse, también, en un espacio lúdico y educativo. Museo -  Hangar. El edificio, de planta rectangular, busca una imagen similar a la del hangar. La piel exterior de paneles de hormigón prefabricado en diferentes planos rompe genera un juego de sombras que varía a lo largo del día. En el punto donde se encuentra el acceso principal, el volumen de hormigón se levanta como el morro de un avión de forma que permite observar los aviones expuestos en el interior y actuar de reclamo. Luz Natural en el interior. Las cubiertas de chapa metálica corrugada (en referencia a los primeros aviones que utilizaron este material) están refundidas respecto a la fachada de hormigón de forma que, en el interior, la luz entra rasante a las paredes a lo largo de todo el perímetro del edificio. Los diferentes lucernarios de la cubierta proporcionan luz difusa y homogénea en el interior, óptima para la observación de los elementos expuestos. Construcción en seco. La estructura metálica de las cubiertas, con distancias de 30m, está diseñada para soportar el peso de los aviones suspendidos en el aire y generar amplios espacios expositivos. El edificio dispone, además de la sala de exposiciones de aviones con ejemplares reales, de un taller de restauración con acceso directo desde el exterior, un altillo desde donde observar los aviones, una gran sala de actos y la administración y almacenes del centro. La fachada es de paneles de hormigón prefabricado colocados a diferentes profundidades para crear un juego de sombras a lo largo del día.
Texts © Berta Barrio
Photographs © Adrià Goula